Prenájom pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:1a
Predmet (popis dokumentu):Prenájom pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Miloš Polák
Adresa dodávateľa:Iliašovce 167
IČO dodávateľa:45927120
Cena:35,- Eur s DPH/ha/rok
Dokument zo dňa:31.12.2017
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: