OU/ 2018002 01.03.18

Druh:Objednávka
Číslo: 2018002
Predmet (popis dokumentu):OU/ 2018002 01.03.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Miloš Ondruš GeoFix
Adresa dodávateľa:Bruselská 10, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:46193600
Cena: 320,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: