poistné

Druh:Faktúra
Číslo: 102
Predmet (popis dokumentu):poistné
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prvá komunálna finančná, a
Adresa dodávateľa:Samova 11, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa:36557129
Cena: 146,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: