odmeny umelcom za verejný prenos

Druh:Faktúra
Číslo: 117
Predmet (popis dokumentu):odmeny umelcom za verejný prenos
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovgram
Adresa dodávateľa:Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
IČO dodávateľa:306
Cena: 38,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: