platinum city card

Druh:Faktúra
Číslo: 118
Predmet (popis dokumentu):platinum city card
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SYGLO
Adresa dodávateľa:Jána Šimka 4/12, 036 01 Martin
IČO dodávateľa:50574469
Cena: 270,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: