inštalácia + konverzia

Druh:Faktúra
Číslo: 119
Predmet (popis dokumentu):inštalácia + konverzia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:IFOsoft, vyvoj software
Adresa dodávateľa:P.O.BOX 252, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa:31666108
Cena: 10,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: