Poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochr. SR

Druh:Zmluva
Číslo:38757
Predmet (popis dokumentu):Poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochr. SR
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa dodávateľa:Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
IČO dodávateľa:00177474
Cena:3000,- €
Dokument zo dňa:23.04.2018
Zverejnené dňa:02.05.2018
Poznamka:Dotácia pre DHZO