ŠJ/20180075 13.04.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180075
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180075 13.04.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 23,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.04.2018
Zverejnené dňa:07.05.2018
Poznamka: