ŠJ/20180083 23.04.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180083
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180083 23.04.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cimbaľák s.r.o.
Adresa dodávateľa:Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:36473219
Cena: 34,10 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.04.2018
Zverejnené dňa:07.05.2018
Poznamka: