príspevok na real. tried. odpadu

Druh:Faktúra
Číslo: 126
Predmet (popis dokumentu):príspevok na real. tried. odpadu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:SEZO - Spiš
Adresa dodávateľa:Sadová, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:219
Cena: 583,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.04.2018
Zverejnené dňa:07.05.2018
Poznamka: