oprava kosačky

Druh:Faktúra
Číslo: 138
Predmet (popis dokumentu):oprava kosačky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 107,33 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.04.2018
Zverejnené dňa:07.05.2018
Poznamka: