ŠJ/20180108 21.05.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180108
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180108 21.05.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 85,88 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: