spracovanie smernice o VO

Druh:Faktúra
Číslo: 184
Predmet (popis dokumentu):spracovanie smernice o VO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Helena Polónyi - QA,
Adresa dodávateľa:Nová 308/59, 931 01 Šamorín
IČO dodávateľa:47971592
Cena: 60,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: