rozkladací stánok

Druh:Faktúra
Číslo: 189
Predmet (popis dokumentu):rozkladací stánok
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:TENTS s.r.o.
Adresa dodávateľa:Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa:51141884
Cena: 276,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: