tašky

Druh:Faktúra
Číslo: 204
Predmet (popis dokumentu):tašky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Green Print s r.o.
Adresa dodávateľa:Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín
IČO dodávateľa:46587993
Cena: 18,90 Eur s DPH
Dokument zo dňa:31.05.2018
Zverejnené dňa:04.06.2018
Poznamka: