Zamena pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zamena pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Katarína Becková, Peter Faltin
Adresa dodávateľa:Iliašovce 36, Iliašovce 35
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.06.2018
Zverejnené dňa:27.06.2018
Poznamka: