Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup plynu

Druh:Zmluva
Číslo:02/SP/2018/PL
Predmet (popis dokumentu):Zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup plynu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Komunal-Servis, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Hlavná 3, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa:51115026
Cena:180,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.06.2018
Zverejnené dňa:04.07.2018
Poznamka: