ŠJ/20180122 04.06.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180122
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180122 04.06.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 59,05 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: