ŠJ/20180132 18.06.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180132
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180132 18.06.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 94,78 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: