TKO

Druh:Faktúra
Číslo: 218
Predmet (popis dokumentu):TKO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 05273 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena: 1460,18 Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: