mäso - olympiáda

Druh:Faktúra
Číslo: 242
Predmet (popis dokumentu):mäso - olympiáda
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cimbaľák s.r.o.
Adresa dodávateľa:Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
IČO dodávateľa:36473219
Cena: 110,06 Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.06.2018
Zverejnené dňa:09.07.2018
Poznamka: