bezp. projekt na ochr. os. údajov

Druh:Faktúra
Číslo: 262
Predmet (popis dokumentu):bezp. projekt na ochr. os. údajov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Richard Krajčík
Adresa dodávateľa:Trubin 97, 966 23 Lovcica - Trubín
IČO dodávateľa:37396196
Cena: 243,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.07.2018
Zverejnené dňa:06.08.2018
Poznamka: