poskytnutie služby

Druh:Faktúra
Číslo: 267
Predmet (popis dokumentu):poskytnutie služby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Vladimír Vrábeľ
Adresa dodávateľa:, 053 23 Poráč 171
IČO dodávateľa:37709607
Cena: 25,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.07.2018
Zverejnené dňa:06.08.2018
Poznamka: