na základe zmluvy o dielo - registratúra

Druh:Faktúra
Číslo: 269
Predmet (popis dokumentu):na základe zmluvy o dielo - registratúra
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COMMERCE INVEST, s.r.o
Adresa dodávateľa:Sobotné nám. 46, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36444154
Cena: 2187,67 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.07.2018
Zverejnené dňa:06.08.2018
Poznamka: