Rekonštrukcia a živičné úpravy miestnych komunikácií v obci Iliašovce

Druh:Zmluva
Číslo:ZoD 143/2018-CS
Predmet (popis dokumentu):Rekonštrukcia a živičné úpravy miestnych komunikácií v obci Iliašovce
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Inžinierske stavby, a.s.
Adresa dodávateľa:Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO dodávateľa:31651402
Cena:117 374,23 - Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.08.2018
Zverejnené dňa:14.08.2018
Poznamka: