Mandátna zmluva - stavebný dozor

Druh:Zmluva
Číslo:35/2018
Predmet (popis dokumentu):Mandátna zmluva - stavebný dozor
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INPRO POPRAD, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Ústecko-Orlická 3300/25
IČO dodávateľa:36501476
Cena:2200,- Eur bez DPH
Dokument zo dňa:23.08.2018
Zverejnené dňa:23.08.2018
Poznamka: