verejné obstarávanie

Druh:Faktúra
Číslo: 287
Predmet (popis dokumentu):verejné obstarávanie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INPRO POPRAD, s.r.o
Adresa dodávateľa:Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36501476
Cena: 608,52 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.08.2018
Zverejnené dňa:06.09.2018
Poznamka: