ŠJ/20180155 08.09.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180155
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180155 08.09.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:COOP Jednota SD
Adresa dodávateľa:Liptovský Mikuláš, 03125
IČO dodávateľa:168963
Cena: 60,90 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: