el. materiál na IP

Druh:Faktúra
Číslo: 302
Predmet (popis dokumentu):el. materiál na IP
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONEX Elektro s.r.o
Adresa dodávateľa:Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:31680589
Cena: 135,52 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: