prepravné autobusom

Druh:Faktúra
Číslo: 313
Predmet (popis dokumentu):prepravné autobusom
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tomáš Haščák Autobusová do
Adresa dodávateľa:Jesenná 3240/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:44038321
Cena: 175,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: