projektová dokumentácia

Druh:Faktúra
Číslo: 321
Predmet (popis dokumentu):projektová dokumentácia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DISTA Ing. Jana Dunajská
Adresa dodávateľa:Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:715
Cena: 300,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: