aerofoto

Druh:Faktúra
Číslo: 322
Predmet (popis dokumentu):aerofoto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:CBS spol, s.r.o
Adresa dodávateľa:Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36754749
Cena: 118,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: