O sprostredkovaní spracovania osobných údajov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):O sprostredkovaní spracovania osobných údajov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:EURO Dotácie, a.s.
Adresa dodávateľa:Na Šfranici 1280/8, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa:36438766
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.10.2018
Zverejnené dňa:12.10.2018
Poznamka: