Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:92/2014
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Milan Barila
Adresa dodávateľa:Iliašovce 166
IČO dodávateľa:
Cena:43,80- Eur s DPH
Dokument zo dňa:30.10.2014
Zverejnené dňa:03.11.2014
Poznamka: