Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:94/2014
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Anna Fábryová
Adresa dodávateľa:Pribinová 19, Smižany
IČO dodávateľa:
Cena:29,05- Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.12.2014
Zverejnené dňa:20.12.2014
Poznamka: