Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:95/2015
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Jozef Broško
Adresa dodávateľa:Iliašovce 66
IČO dodávateľa:
Cena:110,24- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.02.2015
Zverejnené dňa:15.02.2015
Poznamka: