Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:96/2015
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Marta Frankovičová
Adresa dodávateľa:Iliašovce 224
IČO dodávateľa:
Cena:26.09- Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.02.2015
Zverejnené dňa:01.03.2015
Poznamka: