Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:97/2015
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Anna Neuwirthová
Adresa dodávateľa:Iliašovce 152
IČO dodávateľa:
Cena:53,95- Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.06.2015
Zverejnené dňa:17.06.2015
Poznamka: