Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:100/2016
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Justína Jasečková
Adresa dodávateľa:Lipová 17/2, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:
Cena:30,56- Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.06.2016
Zverejnené dňa:19.06.2016
Poznamka: