Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:101/2017
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Koňak
Adresa dodávateľa:Iliašovce 197
IČO dodávateľa:
Cena:8,50 - Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.01.2017
Zverejnené dňa:20.01.2017
Poznamka: