Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:102/2017
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Irena Vodžáková
Adresa dodávateľa:Dravce 4
IČO dodávateľa:
Cena:22,10 - Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.05.2017
Zverejnené dňa:28.05.2017
Poznamka: