Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:105/2017
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Kučerová
Adresa dodávateľa:Duklianska 4, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:
Cena:22,90- Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.07.2017
Zverejnené dňa:30.07.2017
Poznamka: