Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:107/2017
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Matej Frankovič
Adresa dodávateľa:Iliašovce 112
IČO dodávateľa:
Cena:44- Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.10.2017
Zverejnené dňa:28.10.2017
Poznamka: