Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:109/2018
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agnesa Mikolajová
Adresa dodávateľa:Iliašovce 196
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.08.2018
Zverejnené dňa:12.08.2018
Poznamka: