Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:110/2018
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ladislav Unger
Adresa dodávateľa:Iliašovce 107
IČO dodávateľa:
Cena:9,96 - Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.10.2018
Zverejnené dňa:24.10.2018
Poznamka: