Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:111/2018
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Anna Kleinová
Adresa dodávateľa:Iliašovce 212
IČO dodávateľa:
Cena:31,38- Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.11.2018
Zverejnené dňa:08.11.2018
Poznamka: