Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:112/2018
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Július Gregorik
Adresa dodávateľa:Iliašovce 25
IČO dodávateľa:
Cena:20,35 - Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.11.2018
Zverejnené dňa:10.11.2018
Poznamka: