O dodávke elektriny

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):O dodávke elektriny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Magna energia a.s.
Adresa dodávateľa:Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO dodávateľa:35743565
Cena:
Dokument zo dňa:30.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: