ŠJ/20180176 03.10.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180176
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180176 03.10.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 49,45 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: