ŠJ/20180202 26.10.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180202
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180202 26.10.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Helena Frankovičová
Adresa dodávateľa:, 05211 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:394
Cena: 2,94 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.10.2018
Zverejnené dňa:02.11.2018
Poznamka: